designed & built by ldaniel.eu

demgoodcoffee, Dem Derneği'nin geliştirdiği ve ortak olduğu sosyal bir girişimdir. Sağır ve işitme engelliler topluluğunu ve kültürünü, nitelikli kahve kültürü ile harmanlayacak bir kahve dükkanıdır. Ancak bir dükkan olmanın ötesinde çok amaçlı paylaşım, empati ve proje merkezidir.

demgoodcoffee'nin hayali engellilere yönelik kanıksanmış acıma duygusu ile beslenen yaklaşımı kırmak; sağırların ve işitme engellilerin toplumdaki varlıklarına keyifli ve alternatif yollar ile vurgu yaparak algı dönüşümü başlatmaktır.

Bu algı dönüşümünü, iyi kahvenin içildiği, iyi kahvenin iyi düşünmeyi teşvik ettiği ve iyinin harekete geçirildiği ve üretildiği demgoodcoffee ile Beşiktaş'ta başlatıyoruz.

Hepinizi bekliyoruz!

×